×

Co to jest long list, czyli długa lista inwestorów?

100 pytań o fuzje i przejęcia Blackpartners
  • Blackpartners
Udostępnij artykuł:

Long list, czyli długa lista potencjalnych inwestorów to spis podmiotów, do których będziemy dystrybuować teaser i późniejsze memorandum informacyjne. Należy pamiętać, iż jakość doboru i liczba nabywców ma swoje odzwierciedlenie w późniejszej ocenie efektywności transakcji.

Wybierając inwestora branżowego, kryterium doboru będzie zależne od rynku, na jakim działa, wielkości firmy (np. mierzonej wolumenem przychodów ze sprzedaży), wyniku finansowego, geograficznego obszaru działalności, doświadczenia w przeprowadzaniu transakcji oraz od struktury właścicielskiej. W przypadku inwestorów finansowych kryteriami będą: specjalizacja branżowa i geograficzna, cykl inwestycyjny oraz skala dokonywanych inwestycji.

Kompleksowa selekcja inwestorów zaproszonych do tego typu transakcji jest niezwykle istotna, ponieważ ich liczba nie może przekroczyć 99 podmiotów – w przeciwnym przypadku prawo przewiduje zastosowanie procedur oferty publicznej. Dużym wsparciem w procesie doboru inwestorów jest doradca, ponieważ dysponuje on wiedzą na temat rynku i podmiotów na nim działających poprzez dostęp do baz danych oraz placówek zagranicznych. Oczywiście ostateczna lista potencjalnych inwestorów zależy od klienta.

W zależności od projektu, czasem lista powinna być maksymalnie szeroka, aby zwiększyć siłę dotarcia do potencjalnego kupca. Jednak niektóre projekty są na tyle wrażliwe, że podmioty powinny być dobierane bardziej selektywnie, a informacje nawet te początkowe wysyłane w dużej poufności.

Udostępnij artykuł:

Dowiedz się, jak z naszą pomocą rozwinąć Twoje przedsiębiorstwo.Skontaktuj się z nami