×

Integracja potransakcyjna

Transakcje fuzji i przejęć to często najlepszy, najtańszy i najszybszy sposób na rozwój. Niestety ponad 60% z nich nie realizuje założonych efektów synergii, które uzasadniały cenę transakcyjną. Najczęściej spowodowane jest to brakiem odpowiedniej integracji już po zrealizowanej transakcji. W Blackpartners wspieramy Właścicieli i Zarządu w skutecznej integracji potransakcyjnej.

Integracja potransakcyjna to zespół działań, które mają na celu urzeczywistnienie zakładanych synergii pomiędzy łączącymi się firmami. W zależności od projektu mogą to być synergie przychodowe, kosztowe lub łączne. Istotne jest odpowiednie zaplanowanie procesu integracji jeszcze przed finalizacją transakcji. W Blackpartners realizowaliśmy kilkanaście procesów integracyjnych dla firm średniej wielkości i dla globalnych korporacji.

Tworzymy rozbudowane plany na pierwsze 100 dni po transakcji ze szczegółowym rozbiciem ośrodków decyzyjnych, kompetencyjnych, włącznie z określeniem zasobów i planowanych skutków. Wspieramy Zarządy w cały procesie integracyjnym, monitorując przebieg realizowanych działań i dokonujemy niezbędnych korekt. Stale poszukujemy nowych obszarów synergii, które zwiększą wartość biznesu.

Dowiedz się, jak z naszą pomocą rozwinąć Twoje przedsiębiorstwo.Skontaktuj się z nami