×

Zarządzanie sprzedażą

Oferujemy usługi doradcze mające na celu stały rozwój sprzedaży, utrzymywanie i zwiększanie udziału w rynku. Opracowujemy i wdrażamy rozwiązania zorientowane na wzrost efektywności sprzedaży, rozwój produktów i oferowanych usług. Z naszymi klientami pracujemy na wielu płaszczyznach – całościowe podejście do mechaniki sprzedaży czyni, że jesteśmy w niej skuteczni.

Doradztwo w zakresie zarządzania sprzedażą

Pomagamy zrealizować dodatkowy potencjał wzrostu przychodów ze sprzedaży. Dostosowujemy struktury działu sprzedaży do najlepszych praktyk w zakresie organizacji, kontroli wyników, poszerzenia i optymalizacji oferty produktowej, jak również polityki kształtowania cen i optymalizacji kosztów. Dokładnie identyfikujemy i analizujemy kluczowe elementy rozwoju oraz wspieramy procesy wdrożeniowe.

Audyt działów sprzedaży i obsługi klienta

Audyt działu sprzedaży / obsługi klienta polega na przeprowadzeniu analizy dotyczącej jakość obsługi klienta, efektywności i skuteczności działań zespołu sprzedażowego jak również efektywności działań marketingowych. Dzięki analizie bieżącej działalności nasi klienci otrzymują wyczerpujący raport ze wskazaniem istniejących płaszczyzn rozwoju. Równolegle dokonujemy analizy potencjału intelektualnego, współtworzymy modele kompetencji oraz przygotowujemy propozycję mechanizmów umożliwiających budowanie zaangażowanego i zmotywowanego zespołu współpracowników Zewnętrzna, bezstronna opinia daje nam możliwość wskazania nowych, niewykorzystanych dotąd jeszcze możliwości rozwoju, określenia nieuwzględnionych wcześniej dróg ekspansji, z uwzględnieniem długofalowych założeń firmy.

Dowiedz się, jak z naszą pomocą rozwinąć Twoje przedsiębiorstwo.Skontaktuj się z nami