×

Ochrona zdrowia

Zespół Blackpartners uczestniczył w wielu projektach realizowanych dla podmiotów działających w branży ochrony zdrowia. Do wykonanych usług zaliczyć można wyceny publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej na potrzeby przekształceń oraz pozyskania kapitału. Przygotowywaliśmy studia wykonalności i biznesplany dla podmiotów rozpoczynających i rozwijających działalność w branży ochrony zdrowia.

Naszymi Klientami są szpitale publiczne i prywatne, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej oraz sieci prywatnych poradni medycznych. Pracowaliśmy przy największych transakcjach w Polsce oferując usługi z zakresu wsparcia transakcyjnegowycen, due diligence i przekształceń własnościowych.


Podmiotom działającym na rynku ochrony zdrowia oferujemy:

Dowiedz się, jak z naszą pomocą rozwinąć Twoje przedsiębiorstwo.Skontaktuj się z nami