×

Szkolenia

Informacje na temat praktycznego szkolenia dla małych i średnich firm

„Wycena firmy”

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest dla właścicieli, członków zarządów oraz osób z działów finansowych z małych i średnich firm oraz jest poświęcone tematyce praktycznej wyceny firmy.

Zakres szkolenia               

Szkolenie będzie miało charakter praktyczny. Szkolenie to swoistego rodzaju „kompendium” wiedzy i know – how na temat wyceny przedsiębiorstwa. Celem szkolenie jest takie przekazwanie wiedzy, aby uczestnicy mogli samodzielnie dokonać wyceny własnego przedsiębiorstwa. Szkolenie będzie prowadzone przez Mikołaja Lipińskiego, eksperta Blackpartners oraz wykładowcę na studiach magisterskich, podyplomowych i MBA.

Szczegółowy program szkolenia znajduje się na https://www.blackpartners.pl/ w zakładce „Szkolenia”.

Kiedy?

28 września 2018

Gdzie?

Hotel Marriott Gdynia

Ilość uczestników

Liczba miejsc jest ograniczona do 20 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Jak zgłosić udział w szkoleniu?

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu powinny zgłosić swój udział za pośrednictwem E-maila na adres szkolenie@blackpartners.pl podając: Imię i Nazwisko, nazwę firmy, dane do faktury oraz oświadczenie

Zgłaszając swój udział w szkoleniu „Praktyczna wycena firmy” zobowiązuję się do dokonania opłaty za szkolenie najpóźniej w terminie do 14 września 2018 rokuWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów szkolenia.”

Zgłoszenie powinno być dokonane wraz z dokonaniem opłaty. Dowód opłaty za szkolenie należy przesłać na adres szkolenie@blackpartners.pl. Po dokonaniu wpłaty Blackpartners Sp. z o.o. wystawi fakturę VAT w terminie do 15 dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiła wpłata.

Zgłoszenie dokonane bez opłaty nie upoważnia do uczestnictwa w szkoleniu.

Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 14 maja 2018 włącznie. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub zmiany terminu szkolenia za pełnym zwrotem dokonanej opłaty, w szczególności w razie nie zgłoszenia się minimalnej liczby uczestników, której określenie zależy od decyzji organizatora.

Prosimy o rozważne podejmowanie decyzji. Dokonane wpłaty nie będą zwracane w przypadku rezygnacji lub braku uczestnictwa w szkoleniu z jakiegokolwiek powodu, z wyjątkiem odwołania szkolenia przez organizatora.

Jaka opłata za szkolenie?

Opłata za szkolenie wynosi 2.900 zł netto plus 23 % VAT.

Wpłaty należy dokonać na konto:

Blackpartners Sp. z o.o.

Świętego Piotra 21/9

81-347 Gdynia

Nr rachunku bankowego: 86 2490 0005 0000 4530 8057 3815

CO OBEJMUJE OPŁATA?

Opłata za szkolenie obejmuje:

  • Udział w szkoleniu;
  • Materiały szkoleniowe;
  • Poczęstunek w formie przerw kawowych;
  • Lunch

Organizator

Organizatorem szkolenia jest Blackpartners Sp. z o.o.

Pytania

Wszelkie pytania dotyczące szkolenia należy kierować na adres szkolenie@blackpartners.pl

Informacja na temat szkolenia w formie dokumentu pdf dostępna jest tu: szkolenie info

Dowiedz się, jak z naszą pomocą rozwinąć Twoje przedsiębiorstwo.Skontaktuj się z nami