×

Branża mięsna, paszowa i okołorolnicza

Rolnictwo i powiązane z nimi branże mięsna, paszowa, czy np. maszyn rolniczych to specyficzne i wyjątkowe w Polsce obszary polskiej gospodarki. Przez wiele lat nie korzystały z efektów transformacji, co spowodowało, że ich zacofanie względem Europy Zachodniej wzrastało. Jednak od 15 lat obserwujemy znaczący rozwój tego sektora gospodarki. Środki europejskie pozwoliły na znaczącą modernizację parków maszynowych, a otwarcie się gospodarki znacząco zwiększyło eksport. Wzrost świadomości klientów i ich siły nabywczej, pogłębił również rynek i wytworzył nowe nisze.

Wszystko to sprawia, że rynek okołorolniczy stał się dojrzałym sektorem o istotnym znaczeniu dla gospodarki. Nadal jest to jednak sektor o dużym rozdrobnieniu, w którym procesy konsolidacyjne nabierają tempa. Wzmacniają je naturalne dla tego rynku fluktuacje koniunktury. Powoduje to, że zarządzający tymi przedsiębiorstwami, małymi i dużymi stają w obliczu coraz poważniejszych wyzwań.

Blackpartners jest aktywnym doradcą na rynku mięsnym, paszowym, czy maszyn rolniczych. Pracowaliśmy zarówno z liderami rynkowymi, jak i małymi, lokalnymi podmiotami. Rozumiejąc potrzeby właścicieli i zachowania rynkowe jesteśmy uznanym doradcą dla tego sektora. Wspieramy klientów w obszarach fuzji i przejęć, wycen przedsiębiorstw, restrukturyzacji czy zewnętrznego dyrektora finansowego. Chętnie porozmawiamy o Państwa biznesie podczas spotkania.

Najczęściej klienci z branży rolnej korzystają z poniższych usług:

Poczytaj nasze komentarze medialne odnośnie branży rolnej:

Branża rolno-spożywcza stoi w obliczu intensywnej konsolidacji

Drosed przejmie jeszcze kilka podmiotów

Blackpartners: ZM Zakrzewscy mają szansę

Przejęcie Dossche wzmocni Cargill

Dowiedz się, jak z naszą pomocą rozwinąć Twoje przedsiębiorstwo.Skontaktuj się z nami