×

Bankowość i ubezpieczenia

Sektor bankowy i ubezpieczeniowy należy do tych, które najbardziej ucierpiały w wyniku kryzysów ostatnich lat. Zarządy tych podmiotów skupiają się obecnie na zwiększaniu zaufania wśród swoich klientów oraz innych interesariuszy. Biorąc pod uwagę problemy krajów PIGS (Portugalia, Włochy, Grecja i Hiszpania) oraz niepewną sytuację w całym Eurolandzie, coraz większą wagę przywiązuje się do kwestii budowania zrównoważonej strategii rozwoju oraz zarządzania ryzykiem, aby klienci tych instytucji nie bali się o swoje środki i zabezpieczenia. Kluczowa staje się poprawa wskaźników wypłacalności i płynności oraz zarządzanie portfelem złych kredytów.

Konsultanci Blackpartners wspierają instytucje finansowe w radzeniu sobie z wyżej wymienionymi i wieloma innymi zagadnieniami. Uczestniczyliśmy w kilkunastu projektach realizowanych na zlecenie banków komercyjnych, inwestycyjnych oraz zakładów ubezpieczeń. Uczestnictwo w licznych projektach i przedsięwzięciach instytucji finansowych umożliwia nam świadczenie kompleksowych usług na rzecz sektora bankowego.

Oferujemy opracowywanie programów postępowania naprawczego stanowiących fundament do sposobu odbudowy funduszy własnych banku oraz odzyskanie płynności finansowej. Sporządzamy wyceny portfeli wierzytelności, które wykorzystywane są przez bank w transakcjach kupna – sprzedaży. Sporządzamy modele finansowe na potrzeby oceny wpływu planowanego przedsięwzięcia na działalność oraz wyniki jednostki. Oferujemy zewnętrzny nadzór właścicielski dłużników banku, który umożliwia stały monitoring funkcjonowania podmiotów posiadających zobowiązanie finansowe wobec banku.

Projekty Blackpartners uwzględniają regulacje prawa bankowego oraz wymogi stawiane przez Komisję Nadzoru Finansowego, czy takie regulacje jak Basel III czy Dodd-Frank Act.


Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą skierowaną do banków i zakładów ubezpieczeń:

Dowiedz się, jak z naszą pomocą rozwinąć Twoje przedsiębiorstwo.Skontaktuj się z nami