×

Due Diligence

Due diligence jest jednym z kluczowych elementów poprzedzających niemal każdą transakcję kupna-sprzedaży firmy (bądź jej części) lub przystąpienie do spółki nowego inwestora (branżowego lub finansowego).

Jednym z celów due diligence jest zidentyfikowanie istotnych ryzyk związanych zarówno z przejmowaną firmą jak i z samą transakcją. Profesjonalnie wykonane due diligence pozwala potencjalnemu nabywcy doskonale poznać firmę będącą celem przejęcia zarówno od strony finansowej jak i operacyjnej, z uwzględnieniem kluczowych obszarów funkcjonowania przejmowanej firmy.

Szeroka wiedza jaką dzięki due diligence kupujący pozyskuje na temat przejmowanej firmy za pośrednictwem niezależnego doradcy może znacząco poprawić pozycję negocjacyjną nabywcy co bardzo często skutkuje uzyskaniem wymiernych korzyści w postaci zarówno niższej ceny nabycia jak i wprowadzenia do umowy kupna-sprzedaży odpowiednich zapisów, zabezpieczających interesy przejmującego.

Blackpartners stanowi wsparcie dla podmiotów w zakresie przeprowadzania badania due diligence od strony finansowej, prawnej i podatkowej dostosowanej do Państwa wymogów.

Dowiedz się, jak z naszą pomocą rozwinąć Twoje przedsiębiorstwo.Skontaktuj się z nami