×

Private Equity

Fundusze private equity stoją w obliczu wyzwań związanych z niepewnością gospodarczą, zarządzaniem portfolio i coraz bardziej wymagających regulacji prawnych. Sytuacja na rynku znacząco zmieniła się w porównaniu z tą sprzed kilkunastu lat i wymaga innego sposobu zarządzania i inwestycji.

Trudne warunki rynkowe i zwiększone ryzyko powodują zapotrzebowanie na takie usługi jak restrukturyzacje portfela inwestycyjnego, modelowanie finansowe i due diligence.

 

Pracujemy z większością funduszy private equity obecnych w Polsce oraz z wieloma podmiotami zagranicznymi. Nasi konsultanci uczestniczyli w kilkudziesięciu transakcji nabycia i sprzedaży firmy, jak i zorganizowanych ich części. Posiadamy szerokie doświadczenie, która sprawia, że fundusze coraz częściej zgłaszają się do nas w sprawie wsparcia transakcji.

Nasi Partnerzy zasiadają również w komitetach inwestycyjnych funduszy PE/VC, dzięki czemu od środka obserwujemy rozwój tego rynku.


Dla funduszy typu private equity oferujemy w szczególności takie usługi jak:

Dowiedz się, jak z naszą pomocą rozwinąć Twoje przedsiębiorstwo.Skontaktuj się z nami