×

Wycena firmy

W praktyce rynkowej mamy wiele okazji do wyceny firmy. Do najpopularniejszych należą fuzje i przejęcia, ale znajomość wartości spółki istotna jest także w trakcie procedury kredytowej, przeprowadzania sukcesji rodzinnej, porządkowaniu grupy kapitałowej, czy budowaniu programów motywacyjnych dla kadry zarządzającej. W Blackpartners rozumiemy, że każdy z tych powodów powoduje określone skutki w wycenie, którym musimy sprostać.

Dokonując wyceny wartości przedsiębiorstwa, a także jego zorganizowanej części, marki, czy aktywów, ściśle współpracujemy z Klientem by w pełni poznać wszystkie aspekty budujące bądź dewaluujące wartość.

Wycena wartości przedsiębiorstwa

Na życzenie Klienta dokonujemy wycen przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części, marki, udziałów i akcji. Zwykle stosujemy trzy metody do określenia wartości (porównawczą, majątkową i dochodową), jednak dobór metod wyceny zawsze dobrany jest od konkretnego projektu. Klient otrzymuje od nas raport z wyceną oraz wskazaniem głównych ośrodków ją determinujących. Każda z metod wyceny firmy ma swoje cechy, dlatego wybieramy taki mix wycen aby najrzetelniej określić wartość.

Audyt wartości przedsiębiorstwa

Audyt wartości przedsiębiorstwa to usługa w ramach której ustalamy jakie są główne ośrodki determinujące budowanie wartości oraz jakie działania należy wdrożyć, aby ją podnieść. Takie działania, jak uporządkowanie struktury kapitałowej lub organizacyjnej, zmiana zasad rachunkowości, czy optymalna struktura kapitału, mogą podnieść znacząco wartość spółki.

Dokonując wyceny przedsiębiorstw kierujemy się ogólnymi zasadami wyceny przedsiębiorstw przygotowanymi przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Można je pobrać tutaj.

Wycena firmy to także forma kontroli

Dowiedz się, jak z naszą pomocą rozwinąć Twoje przedsiębiorstwo.Skontaktuj się z nami