×

Corporate finance

Specjalizujemy się w zagadnieniach z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw. Nasi konsultanci reprezentują nowoczesne podejście do tematyki zarządzania finansami, nastawionego na zarządzanie płynnością, ryzykiem i wartością z rozdzieleniem funkcji CFO i Głównego Księgowego.

Nasze usługi oferujemy na zasadzie projektu, w którym realizujemy przedstawiony przez Państwa cel lub na zasadzie Interim Management, gdzie nasz konsultant staje się czasowym managerem w Państwa przedsiębiorstwie.

Nasze usługi obejmują zwłaszcza:

  • Przegląd procesów zarządzania płynnością, ryzykiem rynkowym oraz kredytowym oraz wsparcie w implementacji usprawnień w zakresie strategii, struktury organizacyjnej, procesów, procedur oraz stosowanych metodyk i narzędzi w tym obszarze biznesowym
  • Strukturyzacja strategii zabezpieczających oraz wsparcie w negocjacjach z instytucjami finansowymi
  • Wycena instrumentów finansowych oraz programów motywacyjnych
  • Projektowanie oraz wsparcie w implementacji metod pomiaru ryzyka finansowego oraz zasad oceny efektywności z uwzględnieniem ryzyka
  • Doradztwo w zakresie stosowania zasad rachunkowości w obszarze instrumentów finansowych oraz programów motywacyjnych, w szczególności zasad rachunkowości zabezpieczeń
  • Zaprojektowanie i wdrożenie polityki zabezpieczeń

Dowiedz się, jak z naszą pomocą rozwinąć Twoje przedsiębiorstwo.Skontaktuj się z nami