×

Transport, spedycja, logistyka

Wejście Polski do Unii Europejskiej i postępująca globalizacja sprawiają, że branża TSL przeżywa obecnie znaczący wzrost. Dodatkowo Polska jest naturalnym hubem i przecięciem dróg północ-południe/zachód-wschód. Powoduje to rozwój wielu polskich firm transportowych, spedycyjnych i logistycznych, w tym magazynowych.

Z drugiej strony ogromna ilość podmiotów i znacząc konkurencja sprawiają, że marże na działalności maleją. Rozwiązaniem staje się specjalizacja lub poszerzanie działalności, w zależności od przyjętego modelu rozwoju. W Blackpartners doskonale rozumiemy potrzeby branży TSL. Pracowaliśmy z małymi firmami spedycyjnymi, a także liderami w zakresie transportu czy magazynowania. Nasi pracownicy posiadają także certyfikatu wydawane przez MSWiA, dzięki czemu aktywnie pracujemy np. z firmami dokonującymi przewozów ADR.

Bardzo dobra znajomość branży TSL sprawia, że potrafimy efektywnie zarządzać finansami tych firm w ramach usługi zewnętrznego dyrektora finansowego. Tworzymy systemy raportowania, czy zarządzania marżami. Współpracujemy również z dostawcami oprogramowania dla branży TSL, dzięki czemu potrafimy je sprawnie wdrażać.

Dla firm z branży spedycyjnej, transportowej i logistycznej oferujemy szczególnie usługi z zakresu fuzji i przejęć, zewnętrznego dyrektora finansowego czy zarządzania sprzedażą.

Nasze komentarze w mediach odnośnie branży TSL:

http://logistyka.wnp.pl/nadszedl-czas-konsolidacji-firm-spedycyjnych,276043_1_0_0.html

http://www.parkiet.com/artykul/1480755.html

http://www.rp.pl/Transport/306219870-Polskie-firmy-spedycyjne-beda-mialy-dobry-rok-2016.html

Dowiedz się, jak z naszą pomocą rozwinąć Twoje przedsiębiorstwo.Skontaktuj się z nami