×

Transport, spedycja, logistyka

Wejście Polski do Unii Europejskiej i postępująca globalizacja sprawiają, że branża TSL przeżywa obecnie znaczący wzrost. Dodatkowo Polska jest naturalnym hubem i przecięciem dróg północ-południe/zachód-wschód. Powoduje to rozwój wielu polskich firm transportowych, spedycyjnych i logistycznych, w tym magazynowych.

Z drugiej strony ogromna ilość podmiotów i znacząc konkurencja sprawiają, że marże na działalności maleją. Rozwiązaniem staje się specjalizacja lub poszerzanie działalności, w zależności od przyjętego modelu rozwoju. W Blackpartners doskonale rozumiemy potrzeby branży TSL. Pracowaliśmy z małymi firmami spedycyjnymi, a także liderami w zakresie transportu czy magazynowania. Nasi pracownicy posiadają także certyfikatu wydawane przez MSWiA, dzięki czemu aktywnie pracujemy np. z firmami dokonującymi przewozów ADR.

Bardzo dobra znajomość branży TSL sprawia, że potrafimy efektywnie zarządzać finansami tych firm w ramach usługi zewnętrznego dyrektora finansowego. Tworzymy systemy raportowania, czy zarządzania marżami. Współpracujemy również z dostawcami oprogramowania dla branży TSL, dzięki czemu potrafimy je sprawnie wdrażać.

Dla firm z branży spedycyjnej, transportowej i logistycznej oferujemy szczególnie usługi:

Nasze komentarze w mediach odnośnie branży TSL:

Nadszedł czas konsolidacji firm spedycyjnych

Transport: Rośnie liczba przejęć firm spedycyjnych

Polskie firmy spedycyjne będą miały dobry rok 2016

Dowiedz się, jak z naszą pomocą rozwinąć Twoje przedsiębiorstwo.Skontaktuj się z nami