×

Wycena przedsiębiorstwa

W praktyce rynkowej mamy wiele okazji do wyceny przedsiębiorstw. Do najpopularniejszych należą fuzje i przejęcia, ale znajomość wartości spółki istotna jest także w trakcie procedury kredytowej, przeprowadzania sukcesji rodzinnej, porządkowaniu grupy kapitałowej, czy budowaniu programów motywacyjnych dla kadry zarządzającej. W Blackpartners rozumiemy, że każdy z tych powodów powoduje określone skutki w wycenie, którym musimy sprostać.

Dokonując wyceny wartości przedsiębiorstwa, a także jego zorganizowanej części, marki, czy aktywów, ściśle współpracujemy z Klientem by w pełni poznać wszystkie aspekty budujące bądź dewaluujące wartość.

Wycena wartości przedsiębiorstwa

Na życzenie Klienta dokonujemy wycen przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części, marki, udziałów i akcji. Zwykle stosujemy trzy metody do określenia wartości (porównawczą, transakcyjną i zdyskontowanych przepływów pieniężnych), jednak dobór metod wyceny zawsze dobrany jest od konkretnego projektu. Klient otrzymuje od nas raport z wyceną oraz wskazaniem głównych ośrodków ją determinujących.

Audyt wartości przedsiębiorstwa

Audyt wartości przedsiębiorstwa to usługa w ramach której ustalamy jakie są główne ośrodki determinujące budowanie wartości oraz jakie działania należy wdrożyć, aby ją podnieść. Takie działania, jak uporządkowanie struktury kapitałowej lub organizacyjnej, zmiana zasad rachunkowości, czy optymalna struktura kapitału, mogą podnieść znacząco wartość spółki.

Dokonując wyceny przedsiębiorstw kierujemy się ogólnymi zasadami wyceny przedsiębiorstw przygotowanymi przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Można je pobrać tutaj.

Dowiedz się, jak z naszą pomocą rozwinąć Twoje przedsiębiorstwo.Skontaktuj się z nami