×

Co to jest inwestor finansowy?

100 pytań o fuzje i przejęcia Blackpartners
 • Blackpartners
Udostępnij artykuł:

Jego głównym motywem jest zwrot z inwestycji, ponieważ udziały w przedsiębiorstwie są traktowane jako inwestycje finansowe (lokaty). Dokonywana jest zatem analiza spodziewanych zysków oraz ryzyka jakie podejmuje inwestor. Pod uwagę bierze się spodziewany horyzont czasowy inwestycji, ograniczenia podejmowanych ryzyk, możliwość uzyskania zysku ponadprzeciętnego z inwestycji przy podejmowanym ryzyku oraz łatwości sprzedaży udziałów (wyjścia z inwestycji).

Inwestor finansowy zazwyczaj nie ingeruje w zarządzanie spółka, dopóki założone cele i strategie są realizowane. Stopień i sposób zaangażowania w nadzór i wywierania wpływu zazwyczaj jest ustalany w procesie transakcji. Często inwestor finansowy uczestniczy w kształtowaniu strategii przedsiębiorstwa oraz w wyborze kluczowych menedżerów. Horyzont czasowy zaangażowania inwestora strategicznego wynosi 3 do 7 lat.

 • Wsparcie finansowe
  Pozyskanie inwestora finansowego umożliwia otrzymanie dodatkowych środków na rozwój, podwyższenie kapitału własnego przedsiębiorstwa oraz polepszenie zdolności kredytowej spółki. Inwestor finansowy wpływa na pozytywną ocenę wiarygodności spółki przez instytucje finansowe, co ułatwia pozyskanie finansowania dłużnego. Ten wzrost jest wynikiem selekcji, której dokonuje inwestor finansowy. Dzięki transakcji przedsiębiorstwo pojawia się w mediach, zyskuje rozgłos, co pozytywnie wpływa na rozpoznawalność marki oraz rozpowszechnienie produktów i usług.

 

 • Wsparcie w zarządzaniu
  Z uwagi na fakt, że inwestorzy finansowi często angażują się w różne przedsięwzięcia, mają oni duże doświadczenie w zakresie przygotowywania strategii, usprawniania zarządzania
  i struktury organizacyjnej, optymalizacji działalności operacyjnej oraz zarządzania finansami. Dzięki kontaktom i szerokiej wiedzy, przedsiębiorstwo otrzymuje wsparcie w działalności operacyjnej. Jednakże, może to prowadzić do zmniejszenia autonomii dotychczasowych właścicieli i zarządzających.

 

 • Podział zysków
  Inwestorzy finansowi zakładają określoną stopę zwrotu z inwestycji (IRR – wewnętrzna stopa zwrotu), której realizacja nastąpi w momencie wyjścia z inwestycji (debiut giełdowy lub zaangażowanie inwestora branżowego). Wiąże się z tym brak zainteresowania otrzymywaniem dywidend w okresie inwestycji, gdyż mniejsza stopa reinwestycji zysku powodowałaby zmniejszenie ostatecznej wartości przedsiębiorstwa. Ze wzrostu spółki korzysta nie tylko inwestor, ale również przedsiębiorca.

Private Equity/Venture Capital
Do najpopularniejszych inwestorów finansowych należą fundusze Private Equity, które inwestują w spółki na rynku niepublicznym, w celu zapewnienia sobie zysków średnio- i długoterminowych z wzrostu wartości przedsiębiorstwa.  Jednym z rodzajów Private Equity jest Venture Capital, który skupia się na inwestycjach w spółki w bardzo wczesnej fazie rozwoju, wspomagając jej uruchomienie i ekspansję. Podejmując wysokie ryzyko, podmioty te oczekują bardzo wysokich stóp zwrotu. W największym skrócie private equity inwestuje w dojrzałe przedsiębiorstwa zazwyczaj kwoty powyżej 20 mln PLN, a venture capital w młode, dynamiczne przedsiębiorstwa do 10 mln PLN.

 

Szukając funduszy VC/PE warto szukać wśród polskich i europejskich stowarzyszeń skupiających te podmioty. Polecamy zwłaszcza:

Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych
www.psik.org.pl
European Private Equity & Venture Capital Association
www.investeurope.eu

Udostępnij artykuł:

Dowiedz się, jak z naszą pomocą rozwinąć Twoje przedsiębiorstwo.Skontaktuj się z nami