×

Co to jest inwestor branżowy / strategiczny?

100 pytań o fuzje i przejęcia Blackpartners
  • Blackpartners
Udostępnij artykuł:

Przedsiębiorstwo musi kształtować strategię wzrostu. Biorąc pod uwagę rosnącą konkurencję oraz rozmiar spółki, rozwój organiczny często okazuje się niemożliwy. Obecność dodatnich przepływów pieniężnych sprawia, że realny staje się wzrost przez przejęcia. Inwestor branżowy jest podmiotem, który inwestuje w przedsiębiorstwa, umożliwiające mu dalszy rozwój, zdobycie nowych rynków, produktów, rozwiązań, dostawców. Tym samym, jego oczekiwania są różne od tych, prezentowanych przez inwestora finansowego.

Udział w strategii inwestora
Fakt przejęcia przedsiębiorstwa jest dla inwestora elementem budowania wzrostu. To potencjał wzrostu jest zwrotem z inwestycji, której horyzont czasowy jest nieokreślony. Efekt synergii po transakcji jest możliwy do osiągnięcia, ponieważ zwykle inwestor i przejmowane przedsiębiorstwo należą do jednego sektora lub są komplementarne. Oznacza to, że celami transakcji mogą być:

Integracja pionowa – przejęcie lub fuzja między spółkami, efektem którego jest możliwość wytwarzania jednego produktu albo usługi, np. przejęcie dostawcy lub odbiorcy;

Integracja pozioma – przejęcie lub fuzja między spółkami, które wytwarzają podobne produkty lub usługi, efektem którego jest zwiększenie udziałów w rynku i efektu skali.

Zaangażowanie w zarządzanie
Celem inwestora branżowego jest osiągnięcie pełnej integracji z przejmowaną spółką (ujednolicenie systemu finansowego, systemu zarządzania i struktury organizacyjnej). Zazwyczaj istotna jest też unifikacja marki. Jego wsparcie działalności operacyjnej przejmowanego podmiotu polega na dzieleniu się wiedzą, zapleczem technicznym
i kadrowym. Znaczne zaangażowanie w zarządzanie nie wyklucza wsparcia dotychczasowych właścicieli w realizacji strategii rozwoju w obszarach specjalizacji spółki oraz wzrostu na rynku. Inwestor branżowy pomaga w realizacji wspólnie przygotowanej strategii, zdobywaniu nowych rynków oraz ewentualnej konsolidacji (podmiot konsolidujący). Często zadawane jest nam pytanie: na ile stracę swoją niezależność? Nie ma tu jednej odpowiedzim bo to wszystko zalezy od kupującego i waszych relacji. Pracowaliśmy przy transakcjach, gdzie właściwie przejęcie sprowadziło się do wspólnego omówienia strategii i później cyklicznego raportowania, natomiast codzienne operacje nie zostały w żaden sposób zmienione. Z drugiej strony oczywiście były przypadki przejęcia całkowitej kontroli nad bieżącymi działaniami.

Wsparcie finansowe
Inwestor branżowy angażuje się także finansowo, co sprawia, że wiarygodność i zdolność kredytowa przejmowanego przedsiębiorstwa wzrasta. Często także zakup firmy wiąże się z dokapitalizowaniem spółki.

Udostępnij artykuł:

Dowiedz się, jak z naszą pomocą rozwinąć Twoje przedsiębiorstwo.Skontaktuj się z nami