×

Sfinks szuka nowych okazji akwizycyjnych

Sphinx kupuje DaGrasso
  • 4 maja 2016
  • Blackpartners
Udostępnij artykuł:

Po ubiegłorocznych nieudanych negocjacjach w sprawie przejęcia 100% udziałów w sieci pizzerii Da Grasso, Sfinks Polska SA nadal aktywnie monitoruje rynek M&A w branży gastronomicznej. Właściciel restauracji Sphinx rozpoczął negocjacje w sprawie nabycia większościowego pakietu akcji Premium Food Restaurants. Sfinks posiada wyłączność negocjacyjną w celu zawarcia transakcji do dnia 31 maja 2016 roku. Premium Food Restaurants jest właścicielem marki 77 Sushi, pod którą działa obecnie 11 restauracji. Premium Food Restaurants w raporcie z dnia 26 stycznia 2016 roku poinformował o zamiarze sprzedaży większościowego pakietu akcji przez głównych akcjonariuszy. Spółka jest od 2008 roku notowana na rynku NewConnect.

Sfinks Polska SA zarządza w Polsce 116 restauracjami. Większość z nich stanowią 102 restauracje Sphinx, oprócz tego spółka posiada w swoim portfolio 10 restauracji Chłopskie Jadło oraz 4 restauracje Wook (dane na 14.04.2016). Sfinks Polska SA w realizowanej strategii na lata 2015-2020 zakłada podwojenie przychodów ze sprzedaży (do 367,6 mln PLN) oraz potrojenie zysku netto (do 24,9 mln PLN) w 2020 roku. Głównym celem strategicznym spółki jest stabilny i organiczny rozwój restauracji w modelu operatorskim i franczyzowym. Spółka zakłada również akwizycje sieci o silnie rozpoznawalnej marce z segmentu fast casual dining, pizzerii lub kawiarni. Prezentowana strategia zakłada utrzymanie wskaźnika Dług /EBITDA na poziomie 3,5, natomiast potencjalne środki na cele inwestycyjne wynoszą odpowiednio 22 mln PLN w 2016 roku oraz 64 mln PLN w 2017 roku.

Sfinks posiada doświadczenie w prowadzeniu restauracji z kuchnią azjatycką – specjalizują się w niej restauracje Wook, które w 2008 roku dołączyły do Grupy Kapitałowej. Przejęcie znaczącego gracza na rynku specjalizującego się w lokalach sushi będzie spójne z planem strategicznym Grupy Sfinks. Premium Food Restaurants w 2015 roku uzyskało 20,3 mln PLN przychodów ze sprzedaży (+14,6% w porównaniu z 2014 r.) oraz odnotowało stratę netto w wysokości 12,2 tys. PLN (749,4 tys. PLN w 2014 r). Wysokie wyspecjalizowanie Grupy Kapitałowej Sfinks Polska SA w branży gastronomicznej umożliwia uzyskanie wielu korzystnych synergii na poziomie zarządczym, organizacyjnym oraz kosztowym. Spółka po procesach restrukturyzacyjnych i kluczowych synergiach związanych z funkcjonowaniem w Grupie Kapitałowej Sfinks SA powinna generować dodatni wynik finansowy.

W ciągu 4 ostatnich lat spółka Premium Food Restaurants zanotowała CAGR przychodów na poziomie 4,62%, natomiast najwyższą stratę netto spółka poniosła w 2014 roku. Szacunkowy zysk netto za 1 kwartał 2016 roku jest dodatni, co wskazuje na poprawę kondycji finansowej spółki. Ewentualne przejęcie spółki przez Sfinks, może wpłynąć korzystnie zarówno na akcjonariuszy mniejszościowych PFR, jak i na całą Grupę Kapitałową Sfinks Polska SA.

Udostępnij artykuł:

Dowiedz się, jak z naszą pomocą rozwinąć Twoje przedsiębiorstwo.Skontaktuj się z nami