×

Idea Bank przejmuje Getin Leasing

Idea Bank przejmuje Getin Leasing - komentarz Blackpartners
  • 16 kwietnia 2016
  • Blackpartners
Udostępnij artykuł:

W branży leasingowej jesteśmy świadkami znaczącej konsolidacji. Wehikuł inwestycyjny Leszka Czarneckiego, spółka LC Corp, podpisała umowę sprzedaży 49,99% akcji firmy Getin Leasing na poczet Idea Banku. Finalnym efektem transakcji będzie utworzenie największej firmy leasingowej w Polsce.

Transakcja zostanie podzielona na kilka etapów. Pierwszy z nich zakończy się w marcu 2017 roku i w jego efekcie 49,99% udziałów Grupy Getin Leasing trafi w ręce Idea Banku. Kwota transakcji została ustalona na poziomie 184,5 mln PLN plus proporcjonalna wartość zysku netto grupy. Kolejne etapy dotyczące zakupu pozostałej puli akcji Getin Leasing mają zostać sfinalizowane do końca marca 2018 roku.

W wyniku konsolidacji powstanie niekwestionowany lider branży leasingowej o rocznej sprzedaży oscylującej w granicach 6 mld PLN i udziale rynku rzędu 15% pod względem aktywów oraz 20% pod względem ilości umów. Osiągnięciu pozytywnego efektu skali i umocnieniu pozycji rynkowej pomaga również fakt, że przedmioty transakcji działają w odmiennych segmentach rynku. Pierwszy z nich – Idea Bank specjalizuje się w segmencie maszyn i pojazdów ciężkich i dokonał w 2015 roku finansowania na łączną wartość 1,7 mld PLN. Natomiast Getin Leasing działa głównie w obszarze finansowania pojazdów, w którym jest niekwestionowanym liderem z wartością oddanych w leasing pojazdów w 2015 roku opiewającą na kwotę 3,4 mld PLN. Szacuje się, że efekty synergii kosztowych oraz przychodowych wyniosą 40-80 mln PLN, a zysk netto połączonych spółek powinien osiągnąć poziom znacznie wyższy niż 100 mln PLN. Synergie kosztowe będą dotyczyć przede wszystkim takich obszarów działalności jak: koszty sieci placówek, operacje i procesy wewnętrzne oraz IT. Transakcja przejęcia Getin Leasing jest kolejnym krokiem Idea Banku w procesie konsolidacji rynku, należy bowiem przypomnieć, że w pierwszej połowie 2015 roku sfinalizowane zostało przejęcie VB Leasing.

Na uwagę zasługuje również fakt, że obie grupy biorące udział w transakcji powiązane są z osobą Leszka Czarneckiego, który uważany jest za ojca leasingu w Polsce. W latach 90 poprzedniego wieku stworzył on bowiem największą firmę w branży – EFL, aby potem odsprzedać ją francuskiemu holdingowi Credit Agricole. Aktualnie w ramach opisanej wyżej konsolidacji powraca na sam szczyt leasingowego wyścigu.

——-

Mateusz Świniański
M&A Analyst

Udostępnij artykuł:

Dowiedz się, jak z naszą pomocą rozwinąć Twoje przedsiębiorstwo.Skontaktuj się z nami