×

Alior Bank przejmuje BPH

Alior Bank przejmuje BPH - komentarz Blackpartners
  • 4 kwietnia 2016
  • Blackpartners
Udostępnij artykuł:

31 marca br. Alior Bank, którego właścicielem jest największy polski ubezpieczyciel PZU, zawarł z amerykańską grupą GE Capital umowę ws. nabycia wydzielonej części banku BPH. Alior przejmie od banku BPH działalność podstawową – ponad 600 tys. kont osobistych oraz ok. 12 mld zł depozytów. Z transakcji zostały wyłączone wszystkie kredyty hipoteczne oraz fundusze inwestycyjne BPH TFI. Cena za 87,2 proc. udziałów w podstawowej działalności banku to 1.225 mld zł. Zamknięcie transakcji ma nastąpić do końca bieżącego roku.

Przejęcie banku BPH stanowi istotny krok w procesie konsolidacji sektora bankowego w Polsce. Alior Bank przejmując 12 mld depozytów zwiększy swój portfel do 45 mld zł i znacząco umocni swoją pozycję w czołówce największych banków w Polsce. Liczba klientów banku powinna wzrosnąć o około 20-30%. Aktywa Alior Banku po połączeniu osiągną poziom ok. 60 mld zł, co uplasuje spółkę na 9. miejscu w sektorze bankowym w Polsce. Przejęcie ma pozwolić na uzyskanie dodatkowych synergii kosztowych oraz zwiększenie przychodów o około 300 mln zł rocznie. Alior Bank zabezpieczył się przed potencjalnymi ryzykami zidentyfikowanymi w trakcie procesu due diligence – zostały utworzone rezerwy na łączną kwotę 123 mln zł.
Tak jak to miało miejsce w przypadku przejęcia Meritum Banku, Alior Bank będzie prawdopodobnie zamykał część oddziałów (w pierwszej kolejności zostaną zamknięte oddziały zlokalizowane w bliskiej odległości od placówek Alior Banku) oraz restrukturyzował zatrudnienie. W I kwartale 2015 roku po przejęciu Meritum Banku, zatrudnienie w Alior Banku wynosiło 7098 etatów, natomiast na koniec IV kwartału spadło do 6361 etatów (było to spowodowane zarówno przejęciem Meritum Banku jak i procesem restrukturyzacyjnym pierwotnych oddziałów).

W 2015 roku zysk netto Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. wyniósł 309,6 mln zł i był niższy od zysku netto osiągniętego w analogicznym okresie roku ubiegłego o 4.1%. Na koniec grudnia 2015 roku liczba klientów Alior Banku osiągnęła poziom prawie 3 milionów, a poziom etatyzacji (Full-time equivalent) wyniósł 6361.
Skonsolidowana strata netto banku BPH w roku 2015 wyniosła 1,07 mld zł wobec zysku netto wielkości 111.8 mln zł w 2014 roku. Było to głównie spowodowane odpisem amortyzującym wartość firmy oraz innymi kosztami jednorazowymi. Zatrudnienie w banku BPH na koniec roku 2015 wynosiło 5233 etatów (nie licząc BPH TFI).

Pojawienie się informacji publicznej w dniu 1 kwietnia 2016 roku o podpisaniu umowy dotyczącej zakupu podstawowej działalności banku BPH skutkowało wzrostem kursu Alior Banku (+5.51%) oraz spadkiem kursu banku BPH (-8.05%) na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Alior Bank może być zainteresowany kolejnymi przejęciami w sektorze bankowym i wg. Wojciecha Sobieraja, prezesa zarządu Alior Banku, do takich transakcji może dojść już w III kwartale 2016 roku.

Udostępnij artykuł:

Dowiedz się, jak z naszą pomocą rozwinąć Twoje przedsiębiorstwo.Skontaktuj się z nami