×

Wycena spółki z branży przetwórstwa mięsnego

Dla naszego Klienta, spółki z branży przetwórstwa mięsnego, dokonaliśmy wyceny firmy. Ze względu na specyfikę firmy, jej złożoność oraz poziom obrotów, wycena została dokonana czterema metodami: dochodową w podejściu FCFF i dywidendowym, porównawczą oraz skorygowanych aktywów netto. Wycena była przeprowadzona na potrzeby podziału spółki i wydzielenia z niej zorganizowanych części, w celu sprzedaży niektórych segmentów działalności. W ramach projektu i naszego wynagrodzenia, zaproponowaliśmy również segmenty, które powinny zostać sprzedane, aby skupić się na podstawowej działalności, jednocześnie korzystają z optymalnych przepływów pieniężnych w nowej strukturze.

Dowiedz się, jak z naszą pomocą rozwinąć Twoje przedsiębiorstwo.Skontaktuj się z nami