×

Doradztwo transakcyjne dla spółki FMCG na potrzeby sprzedaży 100% do inwestora branżowego

Naszym Klientem była spółka z branży FMCG mająca siedzibę w województwie podlaskim o obrotach powyżej 100 mln zł. Dotychczasowi właściciele spółki to trzy rodziny, które miały odmienne zdanie dotyczące kierunków rozwoju firmy.

Naszym zadaniem była wycena, przygotowanie oraz sprzedaż firmy na warunkach satysfakcjonujących wszystkich zainteresowanych. Dokonaliśmy wyceny spółki metodą dochodową (brak możliwości zastosowania innych metod) oraz dokonaliśmy vendor due diligence. Przy braku większych problemów utrudniających sprzedaż biznesu, rozpoczęliśmy negocjacje z wybranymi podmiotami.

Po sześciu miesiącach rozmów przedsiębiorstwo zostało sprzedane do europejskiego inwestora branżowego.

Dowiedz się, jak z naszą pomocą rozwinąć Twoje przedsiębiorstwo.Skontaktuj się z nami