×

Stworzenie i implementacja strategii rozwoju oraz monitoring wdrożenia

Na zlecenie Prezesa Zarządu i jednocześnie największego akcjonariusza spółki produkcyjnej z branży chemicznej zbudowaliśmy strategię rozwoju spółki na lata 2014-2018. Strategia rozwoju obejmowała wzrost organiczny poprzez zwiększenie sieci sprzedaży oraz wzrost poprzez przejęcia w Europie Południowej.

Przygotowaliśmy również harmonogram implementacji strategii rozwoju w podziale na działy, oraz wyznaczyliśmy osoby odpowiedzialne z wdrożenie strategii na poszczególnych jej etapach.

Dowiedz się, jak z naszą pomocą rozwinąć Twoje przedsiębiorstwo.Skontaktuj się z nami