×

Spółka giełdowa (mWIG40)

Dla spółki giełdowej, będącej w zainteresowaniu jednego z TFI, dokonaliśmy wyceny spółki w celu objęcia przez TFI nowej emisji akcji. Biorąc pod uwagę fakt, iż w opinii Zarządu wycena giełdowa nie odzwierciedlała realnej wartości spółki zostaliśmy poproszeni o kontrwycenę. Dokonaliśmy jej metodą dochodową oraz porównawczą. Dzięki znaczącej liczbie spółek podobnych notowanych na europejskich giełdach oraz porównywalnych transakcji, udało nam się ustalić wartość spółki. Finalna cena ustalona przez Zarząd i TFI różniła się jedynie o 3% od naszej rekomendacji.

Dowiedz się, jak z naszą pomocą rozwinąć Twoje przedsiębiorstwo.Skontaktuj się z nami