×

Restrukturyzacja spółki agro i sprzedaż do inwestora branżowego

Naszym klientem była firma z branży agro dostarczająca wszelkie niezbędne środki do produkcji rolnej, tj. nawozy, środki ochrony roślin, nasiona oraz pasze, koncentraty, premiksy do hodowli bydła, trzody i drobiu. W momencie rozpoczęcia naszej pracy spółka wpadła w problemy płynnościowe związane z sytuacją w całej branży. Dodatkowo rozproszony akcjonariat oraz wiek właścicieli spowodowały, że podjęto decyzję o sprzedaży firmy.

Rolą Blackpartners było poprawienie sytuacji płynnościowej w firmie oraz przygotowanie do sprzedaży. Biorąc pod uwagę fakt, że pomimo obrotów ponad 150 mln zł, spółka była zarządzana przez właścicieli, którzy nadzorowali także sprawy księgowe, nasza rolą był audyt oraz weryfikacja zapisów księgowych 5 lat wstecz. Dodatkowo wykonaliśmy wstępne badanie due diligence, które pozwoliło znaleźć wszelkie problemy i nieprawidłowości w firmie.

Kolejnym etapem była wycena oraz negocjacje, ze wskazanym wcześniej inwestorem branżowym. Jako, że kupującym była spółka Skarbu Państwa naszym zadaniem były nie tylko negocjacje biznesowe, ale także poruszanie na gruncie polityki. Efektem naszej pracy było cena prawie 2-krotnie wyższa niż pierwotne oczekiwania właścicieli.

Dowiedz się, jak z naszą pomocą rozwinąć Twoje przedsiębiorstwo.Skontaktuj się z nami