×

Optymalizacja biznesu i strategia wzrostu wartości przed planowanym IPO

Dla naszego Klienta, spółki z branży paszowej, dokonaliśmy optymalizacji biznesu i przygotowaliśmy strategię wzrostu wartości. Nasze działania były efektem planowanego IPO spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Dowiedz się, jak z naszą pomocą rozwinąć Twoje przedsiębiorstwo.Skontaktuj się z nami