×

Opracowanie nowego systemu wynagradzania agentów sprzedaży

Dla naszego Klienta, dużej grupy ubezpieczeniowej, opracowaliśmy system wynagradzania agentów sprzedaży. Opracowane zostały zarówno ogólne założenia, jak i szczegóły dotyczące wspierania najlepszych agentów. Dzięki działaniom konsultantów z Blackpartners udało się o 4% obniżyć koszty wynagradzania agentów, przy jednoczesnym 3% wzroście ich efektywności.

Dowiedz się, jak z naszą pomocą rozwinąć Twoje przedsiębiorstwo.Skontaktuj się z nami