×

Finansowe due diligence spółki z branży budownictwa elektroenergetycznego

Blackpartners dokonało finansowego due diligence spółki z branży budownictwa elektroenergetycznego na potrzeby przejęcia. Obszar naszej pracy obejmował pełne zbadanie ksiąg prowadzonych zgodnie z MSSF, identyfikację głównych ryzyk finansowych i podatkowych oraz analizę opłacalności przejęcia biorąc pod uwagę możliwe do przeprowadzenia synergie. Dodatkowym utrudnieniem była duża zależność celu przejęcia od dotychczasowego właściciela co wymagało analizy wszystkich ryzyk mogących przełożyć się na spadek przychodów lub wzrost kosztów. Finansowe due diligence na prośbę naszego klienta było przeprowadzone w czasie 3 tygodni z jednoczesnym prowadzeniem negocjacji dotyczących transakcji.

Dowiedz się, jak z naszą pomocą rozwinąć Twoje przedsiębiorstwo.Skontaktuj się z nami