×

Doradztwo w procesie pozyskania inwestora finansowego

Dla dużej spółki IT pełniliśmy funkcję wyłącznego doradcy finansowego w procesie pozyskania finansowania od funduszu typu private equity. Po przygotowaniu dokumentów transakcyjnych i długiej listy inwestorów, przystąpiliśmy do tworzenia virtual data room’u. Do ostatniego etapu weszło trzech potencjalnych inwestorów. W efekcie finalnych negocjacji spółka pozyskała ponad 20 mln Euro kapitału na dalszy rozwój. W umowie inwestycyjnej zawarto również zobowiązanie inwestora finansowego do dokapitalizowania spółki w okresie 3 lat kwotą kolejnych 15 mln Euro.

Dowiedz się, jak z naszą pomocą rozwinąć Twoje przedsiębiorstwo.Skontaktuj się z nami