×

Co powinno znaleźć się w teaserze?

  • 2 grudnia 2015
  • Blackpartners
Udostępnij artykuł:

Teaser to pierwszy dokument, który przesyłamy potencjalnym inwestorom, więc powinien być wykonany w taki sposób, aby wzbudzić jak największe zaciekawienie i dalszy kontakt.

Teaser jest krótką i jawną informacją (2 strony) dla wybranej grupy podmiotów zachęcającą potencjalnych inwestorów do wzięcia udziału w transakcji. Przedstawia on zazwyczaj przedmiot transakcji, krótką charakterystykę rynku, na którym działa spółka, dane makroekonomiczne, dane na temat samej spółki (historia, podstawowe dane finansowe, zakres działalności, źródła przewagi konkurencyjnej, szanse rozwojowe) oraz planowany przebieg transakcji.

Dystrybucja teasera

W procesie tworzenia długiej listy inwestorów ważne jest pozyskanie bezpośrednich danych kontaktowych (imię, nazwisko, funkcja, e-mail, telefon) osoby odpowiedzialnej za transakcję przejęcia po stronie potencjalnego inwestora. W przypadku średniej wielkości podmiotów będzie to prezes zarządu lub dyrektor finansowy, natomiast w dużych spółkach najczęściej istnieje dział odpowiedzialny za rozwój przedsiębiorstwa poprzez przejęcia. Teaser jest właśnie bezpośrednio skierowany do tak zidentyfikowanej osoby odpowiedzialnej. Wstępna rozmowa telefoniczna z taką osobą oznacza, że powinna spodziewać się ona otrzymania dokumentu.

Wyrażenie zainteresowania

Reakcją na wysłanie teasera może być wyrażenie zainteresowania transakcją przez potencjalnych inwestorów, dostarczone drogą mailową, pocztową lub faksem zwykle po upływie 2-3 tygodni.

Przykładowy teaser dla inwestorów

Przykładowy teaser możecie Państwo pobrać tutaj

Udostępnij artykuł:

Dowiedz się, jak z naszą pomocą rozwinąć Twoje przedsiębiorstwo.Skontaktuj się z nami